Ατομική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική Γονέων

 

Κέντρο Λογοθεραπείας Διάλογος

 

Πεύκα - Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

 
Συχνά, κρίνεται απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική γονέων με σκοπό το παιδί ή ο έφηβος να ανακουφιστεί από συναισθήματα θλίψης και άγχους, να επεξεργαστεί συγκρουσιακά θέματα που τον απασχολούν και να διευκολυνθεί η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο λογοθεραπείας Διάλογος

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική γονέων;

 
Η θεραπεία αυτή μπορεί να αποτελεί μεμονωμένη ανάγκη του παιδιού /του εφήβου, ή μπορεί να πραγματοποιείται ως μέρος ενός θεραπευτικού προγράμματος που να περιλαμβάνει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση.

Η διαδικασία της θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ψυχολογικών δυνατοτήτων (όπως αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, καθορισμός στόχων, έλεγχος άγχους και θυμού κ.ά.), αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, επίλυση διαφωνιών ή και συγκρούσεων, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργία και διατήρηση στενών σχέσεων, συνεργασία σε ομάδα, τήρηση κανόνων κ.α.).
 
 
 
 
 
Κέντρο λογοθεραπείας Διάλογος
 

Σε ποιες καταστάσεις μπορεί να βοηθήσει η ατομική ψυχοθεραπεία ή η συμβουλευτική γονέων;

 
 
• Προβλήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
• Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση
• Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, κλοπές, ψέματα κ.ά.)
• Χρήση τουαλέτας
• Υπερευαισθησία στις απογοητεύσεις – Απομόνωση-Άγχος-Φοβίες
• Ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
• Δυσκολίες Μάθησης
• Μειωμένη αυτοεκτίμηση
• Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου
• Ψυχοσωματικά προβλήματα (δερματίτιδες, εμετοί, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, πόνοι στο στομάχι κ.ά.)
• Διατροφικές Διαταραχές (ανορεξία – βουλιμία – παχυσαρκία)
• Δυσκολίες με τις αλλαγές της εφηβείας
• Συγκρούσεις στην οικογένεια
• Χωρισμός-Διαζύγιο
• Απώλεια-Θάνατος-Πένθος
• Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο λογοθεραπείας Διάλογος

Πως μπορεί να βοηθήσει ο Ψυχολόγος;

 
Η επίσκεψη σε έναν ψυχολόγο, μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια τα αίτια που μας δυσκολεύουν και να μας δείξει νέους τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων, ώστε να νιώθουμε και πιο χαρούμενοι και δημιουργικοί στις σχέσεις μας με τους άλλους.

Στόχος μας στην ατομική ψυχοθεραπεία είναι η υποστήριξη του παιδιού ή του εφήβου μέσα από μία γόνιμη αλληλεπίδραση, ώστε να μπορέσει
1) να αναπτύξει εκείνες τις κατάλληλες δεξιότητες, οι οποίες το καθιστούν ικανό να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν, 2) να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του, αναγνωρίζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, καθώς και 3) να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους σημαντικούς άλλους.

Αλλά και στη συμβουλευτική γονέων ο στόχος μας είναι να επιλυθούν προβλήματα και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους. Βασικό μας μέλημα είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των προβλημάτων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη γνώση και συγκεκριμένες μαθημένες δεξιότητες.